Kъм оркестъра работят група за бек-граунд вокали, балетна формация и вокална група "Децата на Севлиево", които се включват в програмите му.


children-of-sevlievo.dir.bg

Бек-граунд вокална група Вокална група "Децата на Севлиево"
Кликни и слушай откъс от “Сребърни ята”
Кликни и слушай откъс от “Тъпан бие”
Танцова формация
Реклама
Ако искате да
популяризирате
дейността си,
пуснете си
РЕКЛАМА
при нас!
Адрес: Фондация „Изкуство и Култура - Севлиево”
5400 Севлиево
GSM 0888 590 435
e-mail: aangelski@gmail.com

Дизайн: Аvramov
Ангел Ангелски - диригент Състав